สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เฉลิมพระชนม ๘๐ ปี

เฉลิมพระชนม ๘๐ ปี

                                                         

  ชุดธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

กรอบใส่ธนบัตร-609  ยึดด้วยน๊อต 4 มุม

กรอบใส่ธนบัตร-S2   ยึดด้วยหมุดแม่เหล็ก 4 มุม 

ที่มา ... ธนบัตรรัชกาลที่ ๙
           เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
          (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Tags : ธนบัตรที่ระลึก

view