สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
อารัมภกถา

อารัมภกถา

อารัมภกถา แสดงเหตุแห่งการปรากฎขึ้นของพระอภิธรรม ๑. ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ ปณฺฑุกมฺพล นามเก สิลาสเน สนฺนิสินฺโน อาทิจฺโจว ยุคนฺธเร. ๒. จกฺกวาฬ......

อ่านต่อ
โกลาหล ๕

โกลาหล ๕

โกลาหล ๕ เสียงเซ็งแซ่เอิกเกริกมี ๕ ประการ ๑. กัปปโกลาหล เสียงประกาศก้องเอิกเกริกว่า ... นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ......

อ่านต่อ
ทรัพย์ของสัปบุรุษ ๗

ทรัพย์ของสัปบุรุษ ๗

ทรัพย์ของสัปบุรุษ ธรรมที่เป็นเครื่องให้ถึงอริยะ มี ๗ ประการ ๑. สทฺธาธนํ ทรัพย์ คือความเลื่อมใส เชื่อในอนันตคุณ ๕ เชื่อกรรม......

อ่านต่อ
กุศลกรรมบท ๑๐

กุศลกรรมบท ๑๐

กุศลกรรมบท ๑๐ ทางแห่งกุศลกรรม ทางทำความดี กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่สุขคติ - กายกรรม ๓ (การกระทำทางกาย) ๑ เว้นจากการปลงชีวิต การทำ......

อ่านต่อ
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแห่งการทำบุญ หลักแห่งการทำความดี ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. ทานมัย ทำบุญด้วยการ ให้ปันสิ่งของ๒. สี......

อ่านต่อ
กาลามสูตร ๑๐

กาลามสูตร ๑๐

กาลามสูตร ๑๐ ประการ กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะหมู่บ้านเกสปุตติยนิคม แคว้นโกศล กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธอ......

อ่านต่อ
โพธิปักขิยธรรม ๓๗

โพธิปักขิยธรรม ๓๗

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ พระบรมศาสดาทรงหลุดพ้นจากบ่วงกิเลสโดยสิ้นเชิงด้วยวิธีการปฎิบัติธรรมเพื่ออบรมจิตและพัฒนาปัญญา หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นว......

อ่านต่อ
มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ มงคล แปลว่า ทางก้าวหน้า พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องมงคลในทางพระพุทศาสนา ให้พระสงฆ์และประชาชนฟัง เรื่องที่แสดงมีทั้งหมด 38 ข้อ ท......

อ่านต่อ
๙๙ คติธรรมนำสุข

๙๙ คติธรรมนำสุข

๙๙ คติธรรมนำสุข ๑. จงทำดี อย่าหวังสิ่งตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม ๒. จงทำดี ให้มันดี ถึงแม้ผลงานออกมาไม่ดี ก็ถือว่าเราทำดีที่สุด......

อ่านต่อ
view