สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
๑o๘ คาถา อมตพจนา

๑o๘ คาถา อมตพจนา

๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก คัดบางส่วนจากหนังสือเสียงธรรมจากพระโอษฐ์ ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก แปลและเรียบเรียงโดย พระมหาอุเทน ปํญญาปร......

อ่านต่อ
บุญคู่คุณวัฒนา

บุญคู่คุณวัฒนา

หากพึงทำบุญ ก็พึงทำบ่อยๆ ทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญ นำความสุขมาให้ บุญกุศลเสริมราศีดูดีนัก จงพิทักษ์รักษาอย่......

อ่านต่อ
ทำบุญเก็บแต้มความสุข1

ทำบุญเก็บแต้มความสุข1

นักปราชญ์ทำกุศลอยู่ทุกขณะ ขจัดมลทินของตนออกได้โดยลำดับ เหมือนช่างทองขจัดมลทินของทองออก บุญกุศลเล็กน้อยค่อยสั่งสมปราชญ์ชื่นชมเป็นนิจ......

อ่านต่อ
ทำบุญเก็บแต้มความสุข2

ทำบุญเก็บแต้มความสุข2

ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี และผู้ให้ของที่ประเสริฐ ก็ย่อมเข้าถ......

อ่านต่อ
แสงเทียนสว่างตา-แสงธรรมสว่างใจ

แสงเทียนสว่างตา-แสงธรรมสว่างใจ

ให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง ยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง ธรรมเป็นทานชนะการให้......

อ่านต่อ
ฝึกตน ปลูกต้นโพธิ์ทอง

ฝึกตน ปลูกต้นโพธิ์ทอง

ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นไหนเล่าจะพึงเป็นที่พึ่งได้ จริงทีเดียวตนที่ฝึกดีแล้ว ได้ที่พึ่งที่ได้ยาก ตนพึ่งตนนั่นแลจริงแท้นักตนนั้นรักตนแท......

อ่านต่อ
โภคทรัพย์กับสัตบุรุษ

โภคทรัพย์กับสัตบุรุษ

ควรแนะนำพร่ำสอน ห้ามจากธรรมของอสัตบุรุษ คนนั้นเป็นที่รักของเหล่าสัตบุรุษ แต่ไม่เป็นที่รักของพวกอสัตบุรุษ พึงกล่าวย้ำพร่ำสอนให้ทางถูกเพื......

อ่านต่อ
รักเธอมิเสมอตน

รักเธอมิเสมอตน

ค้นหาด้วยจิตตลอดทิศทั้งหมด ก็ไม่พบใครๆ ซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตน สัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากเหมือนกัน ฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่น ......

อ่านต่อ
ลดวิจารย์  เร่งวิจัย

ลดวิจารย์ เร่งวิจัย

ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของคนเหล่าอื่น ไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้ว และยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่น ควรพิจารณาเฉพาะกิจที่ตนทำแล้ว และยังไม่ได้ทำเท่านั้น ......

อ่านต่อ
เรียนวิชา "พุทธจิตวิทยา"

เรียนวิชา "พุทธจิตวิทยา"

คนเหล่าใดสำรวมจิต ซึ่งไปในที่ไกล ดวงเดียวเที่ยวไป หาตัวตนมิได้ อาศัยถ้ำอยู่ คนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกของมาร จิตดวงเดียวเที่ยวไปแสนไกลน......

อ่านต่อ
view