สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๑o๘ คาถา อมตพจนา

๑o๘ คาถา อมตพจนา

 

                                                         ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

                          คัดบางส่วนจากหนังสือ เสียงธรรมจากพระโอษฐ์  ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

              แปลและเรียบเรียงโดย พระมหาอุเทน ปํญญาปริทัตต์ (วัดชนะสงคราม)  เป็นการนำคาถาพระวจนะ

             ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลือกสรรจากคัมภีร์พระไตรปิฏกหลายเล่ม ออกมาแปลเป็นคำร้อยกรอง

             ภาษาไทยประเภทกลอนแปดสุภาพ

                          พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ท่านมีความรู้ทั้งภาษาบาลี กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ 

            พร้อมด้วยได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เกิดประสบการณ์ตรง

           ข้อเขียนของท่านจึงอ่อนช้อยด้วยภาษากวี และลึกซึ้งโดยสภาวธรรม

                         เสียงธรรมจากพระโอษฐ์ เปรียบเสมือน  "ธรรมโอสถ" ช่วยเยียวยารักษาโรคทุกข์ทางใจ

           เป็น  "ธรรมคีตา"  พาสัมผัสสุนทรียภาพ และเพลิดเพลินตามท่วงทำนองของถ้อยภาษาที่สละสลวย

           เป็น  "ธรรมธารา"   เรียบไหลไปชำระมลทินออกจากจิต เกิดความสะอาดสุกใส และ

           เป็น  "ธรรมประทีป"  ส่องทางสว่างใจขจัดม่านอวิชชา แก่ผู้แสวงหาศานติโดยพลัน 

                                                                                         

                                                                                       

           ที่มา : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

                     ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

                     พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทัตต์

Tags : เสียงธรรมจากพระโฮษฐ์

view