สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ของขวัญปีใหม่

ของขวัญปีใหม่

                                                  

                                         การส่งความสุข ถือเป็นการสร้างกำลังใจให้กันและกัน

                        สำหรับการเลือกของขวัญ มีหลักการง่ายๆคือ

              - คำนึงถึงความต้องการของผู้รับ
              - ประโยชน์ของสิ่งที่ซื้อ สามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่
              - ของขวัญไม่จำเป็นว่าต้องเป็นของแพง แต่เลือกของที่มีคุณค่าต่อผู้รับ
              - หลีกเลี่ยงของที่ทำลายสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะของขวัญหมายถึงความห่วงใยและใส่ใจ
              - การเลือกกระเช้าของขวัญ หากเป็นกระเช้าสำเร็จรูปต้องระวังเรื่องวันหมดอายุ 
                ควรหลีกเลี่ยงการซื้อกระเช้าที่ไม่แสดงรายการสินค้าและวันหมดอายุ
              - กระเช้าผลไม้ หรือ อาหาร ไม่ควรเลือกกระเช้าจัดสำเร็จแล้ว เพราะอาจมองไม่เห็นอาหารด้านล่างกระเช้าว่าสดหรือไม่
                ควรเลือกผลไม้สดมาจัดเองจะประหยัดและได้คุณภาพมากกว่า  อีกทั้งยังมีคุณค่าทางจิตใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ
              - หากเป็นไปได้ควรเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสินค้าไทย

 

                                                                            

Tags : ของขวัญปีใหม่

view