สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กาลามสูตร ๑๐

กาลามสูตร ๑๐

                     กาลามสูตร ๑๐ ประการ

      กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ
หมู่บ้านเกสปุตติยนิคม แคว้นโกศล กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อ
ที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆอย่างงมงาย
โดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษ หรือดีไม่ดี ก่อนเชื่อ
มีอยู่ ๑๐ ประการ ได้แก่ 

๑.   อย่าเพิ่งเชื่อ ตามที่ฟังๆกันมา
๒.   อย่าเพิ่งเชื่อ ตามที่ทำต่อๆกันมา
๓.   อย่าเพิ่งเชื่อ ตามคำเล่าลือ
๔.   อย่าเพิ่งเชื่อ โดยอ้างตำรา
๕.   อย่าเพิ่งเชื่อ โดยนึกเอา
๖.   อย่าเพิ่งเชื่อ โดยคาดคะเนเอา
๗.  อย่าเพิ่งเชื่อ โดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
๘.   อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะถูกกับทฤษฏีของตน
๙.  อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
๑๐.อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน 

      "เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล
ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้
ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข
เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่" 


ที่มา :  จากหนังสือ ค้นหาดวงธรรม   

 


Tags : กาลามสูตร

view