สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เฉลิมพระชนม ๘๔ ปี

เฉลิมพระชนม ๘๔ ปี

                 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

                                            มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

กรอบใส่ธนบัตร หรูพิเศษ-A507 

กรอบใส่ธนบัตร หรูพิเศษ-LL508  

ที่มา ... ธนบัตรรัชกาลที่ ๙
           เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
          (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Tags : กรอบใส่ธนบัตร

view