สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย

๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย

ธนบัตรที่ระลึก

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย

กรอบรูปอะคริลิค หรูพิเศษ-B608   อะคริลิคหน้า 15 mm. หลัง 15 mm.  ยึดด้วยหมุดแม่เหล็ก 4 มุม

กรอบรูปอะคริลิค หรูพิเศษ-LL508  อะคริลิคหน้า 10 mm. หลัง 10 mm. ฐานหนา 12 mm.   

ที่มา ... ธนบัตรรัชกาลที่ ๙
           เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
          (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Tags : กรอบใส่ธนบัตร

view