สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เฉลิมพระชนม ๖ รอบ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เฉลิมพระชนม ๖ รอบ

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

ที่มา ... ธนบัตรรัชกาลที่ ๙
           เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
          (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Tags : กรอบใส่ธนบัตร

view