สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

ที่มา ... ธนบัตรรัชกาลที่ ๙
           เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
          (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Tags : ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

view