สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เฉลิมพระชนม ๖๐ ปี

เฉลิมพระชนม ๖๐ ปี

บัตรธนาคาร ๖๐ พรรษา เนื่องในมหามงคลสมัยที่

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)

กรอบใส่ธนบัตร-616  สำหรับบัตรธนาคาร 1 ฉบับ

กรอบใส่ธนบัตร-714  สำหรับบัตรธนาคาร 2 ฉบับ (หน้า-หลัง) 

ที่มา ... ธนบัตรรัชกาลที่ ๙
           เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
          (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

       

Tags : กรอบใส่ธนบัตร

view