สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ของที่ระลึก

ของที่ระลึก

                                               

                                                                     ของที่ระลึก

                             ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของที่ทำให้คิดถึงสถานที่ที่เคยไป หรือ  หมายถึง

                   สิ่งของเพื่อใช้แทนสัญญลักษณ์ หรือ เรื่องราว เหตุการณ์สำคัญที่ได้มีส่วนร่วมกันในกิจกรรมนั้นๆ

                   เพื่อบันทึกความทรงจำ ควรค่าแก่การเก็บรักษา

                                    การออกแบบของที่ระลึกจึงมักจะบันทึกเป็นเรื่องราว เช่นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน (เพื่อแสดงถึง

                   กิจกรรมใดๆที่ได้ร่วมกันกระทำจนประสบผลสำเร็จ เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน

                  ในองค์กรนั้นๆ)

                                   และจะให้ละเอียดปราณีตยิ่งขึ้น ก็จะบันทึกเรื่องราวด้วยข้อความสั้นๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์

                 นั้นๆด้วยค่ะ

 

                                                                                         

  

                        

             

Tags : ของที่ระลึก

view