สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หากรอบให้ภาพ

หากรอบให้ภาพ

            

                                   เทคนิคสุดคลาสิกที่คนเรียนถ่ายภาพมักจะได้รับการสอนเสมอมาก็คือ

                  การใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติมาช่วยสร้างกรอบรอบๆตัวซับเจคที่จะถ่าย เช่น การถ่ายภาพผ่านเสา 

                  กำแพง  หรือหน้าต่างเข้าไปยังซับเจ็ค โดยให้วัตถุเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นกรอบรอบซับเจ็ค 

                  การใช้กรอบจะคล้ายๆกับการใช้ฉากหน้าคือ ช่วยให้ภาพมีระยะใกล้ไกล 

                                                      และยังช่วยเน้นซับเจ็คให้ดูโดดเด่นได้อีกด้วย  

                                  

                                                                                     

                  ที่มา  :  คู่มือ Cannon  ฉบับสมบูรณ์ 

Tags : หากรอบให้ภาพ

view