สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เรียนวิชา "พุทธจิตวิทยา"

เรียนวิชา "พุทธจิตวิทยา"

 

                                                                  คนเหล่าใดสำรวมจิต

                                                                  ซึ่งไปในที่ไกล ดวงเดียวเที่ยวไป

                                                                  หาตัวตนมิได้  อาศัยถ้ำอยู่

                                                                  คนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกของมาร

                                                                 

                                    จิตดวงเดียวเที่ยวไปแสนไกลนัก           ประเดี๋ยวจักกลิ้งกลอกออกนอกหนี

                          ชอบแวบมาแวบไปไม่อยู่ดี                               อาศัยที่ถ้ำประจำทุกค่ำคืน

                          หากคนใดระวังสังวรจิต                                    หมั่นพินิจคอยปรามห้ามฝ่าฝืน

                          มารหรืออาจจองจำให้กล้ำกลืน                       คนนั้นตื่นพ้นล่วงจากบ่วงมาร ฯ

 

                                                                                        

                          ที่มา : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

                                    ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

                                    พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทัตต์ 

Tags : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

view