สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ลดวิจารย์ เร่งวิจัย

ลดวิจารย์  เร่งวิจัย

 

                                                              ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของคนเหล่าอื่น

                                                              ไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้ว

                                                               และยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่น

                                                               ควรพิจารณาเฉพาะกิจที่ตนทำแล้ว

                                                               และยังไม่ได้ทำเท่านั้น

                                                                 

                                         อย่าใส่ใจคำเสียดแทงแสลงหู             อย่าพึงดูกิจใดของใครอื่น

                              ทำหรือยังไม่ทำไม่กล้ำกลืน                           จะชมชื่นนินทาว่ากันไป

                              แต่กิจตนนั้นเล่าเราควรรู้                                 หมั่นตรวจดูเสร็จลงที่ตรงไหน

                              ทำหรือยังไม่ทำจดจำไว                                 พึงทำให้สุขสมอารมณ์ปอง ฯ

 

                                                                                        

                              ที่มา : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

                                        ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

                                        พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทัตต์

Tags : เสียงธรรมจาดพระโอษฐ์

view