สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รักเธอมิเสมอตน

รักเธอมิเสมอตน

 

                                                                 ค้นหาด้วยจิตตลอดทิศทั้งหมด

                                                                 ก็ไม่พบใครๆ ซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตน

                                                                 สัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากเหมือนกัน

                                                                 ฉะนั้น  ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่น

                                                                 

                                           เสาะสืบค้นสิ่งใดทั่วใต้หล้า                   รักยิ่งกว่าตัวตนพบหนไหน

                                ตนรักตัวของตัวยิ่งกว่าใคร                              หาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไม่มี

                                หมู่สัตว์ต่างรักตัวกลัวตายสิ้น                          ห่วงชีวินอยู่มิวายหาหน่ายหนี

                                ย่อมรักตัวกว่าใครใครในปฐพี                         รู้อย่างนี้อย่าบีฑาเข่นฆ่ากัน ฯ

 

                                                                                           

                                ที่มา : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

                                          ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

                                          พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทัตต์

Tags : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

view