สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฝึกตน ปลูกต้นโพธิ์ทอง

ฝึกตน ปลูกต้นโพธิ์ทอง

 

                                                                        ตนแลเป็นที่พึ่งของตน

                                                                        คนอื่นไหนเล่าจะพึงเป็นที่พึ่งได้

                                                                        จริงทีเดียวตนที่ฝึกดีแล้ว

                                                                        ได้ที่พึ่งที่ได้ยาก

                                                                 

                                         ตนพึ่งตนนั่นแลจริงแท้นัก                    ตนนั้นรักตนแท้แน่นอนกว่า

                              คนอื่นใดไหนเล่าเขาจะมา                              ให้พึ่งพาพำนักอยู่พักพิง

                             ตนฝึกตนนั่นแลแน่ที่สุด                                   ไม่ยื้อยุดกับใครในทุกสิ่ง

                             ได้ที่หนึ่งพึ่งตนเห็นผลจริง                              ได้เพริศพริ้งเพราะตนฝึกฝนดี ฯ

 

                                                                                      

                              ที่มา : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

                                        ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

                                        พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทัตต์                                                                     

Tags : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

view