สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แสงเทียนสว่างตา-แสงธรรมสว่างใจ

แสงเทียนสว่างตา-แสงธรรมสว่างใจ

                                                             

                                                               ให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

                                                               รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง

                                                               ยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง                           

                                                               ความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง 

 

                                       ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งหมด          เฉพาะรสพระธรรมยิ่งฉ่ำหวาน

                           ชนะรสทั้งปวงชื่นดวงมาน                                ตลอดกาลอย่าเปรียบเทียบอะไร

                           ความยินดีในธรรมชำนะนี่                                 ความยินดีทั้งหลายหายสงสัย

                           สิ้นตัณหาพาชนะเหนืออื่นใด                            ทุกข์น้อยใหญ่ทั้งปวงหลุดร่วงลา ฯ

 

                                                                                        

                           ที่มา : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

                                     ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

                                     พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทัตต์ 

Tags : เสียงธรรมจากพระโฮษฐ์

view