สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำบุญเก็บแต้มความสุข2

ทำบุญเก็บแต้มความสุข2

 

                                                            ผู้ให้ของที่พอใจ    ย่อมได้ของที่พอใจ 

                                                            ผู้ให้ของที่เลิศ        ย่อมได้ของที่เลิศ

                                                            ผู้ให้ของที่ดี            ย่อมได้ของที่ดี

                                                            และผู้ให้ของที่ประเสริฐ

                                                            ก็ย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ 

 

                                        เมื่อให้ของที่ดีมีค่าน่าชมชื่น                 คนก็ตื่นตารับไม่ผลักไส 

                              ย่อมได้ของดีตอบน่าชอบใจ                           งามวิไลสมตามคุณความดี

                              เมื่อให้ของล้ำเลิศประเสริฐนัก                         คนก็รักยกย่องว่าผ่องศรี

                              ย่อมได้ของอิ่มเอมน่าเปรมปรีดิ์                      และถึงที่ประเสริฐเลิศกว่าใคร ฯ

 

                                                                                        

                          ที่มา : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

                                    ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

                                    พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทัตต์  

Tags : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

view