สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำบุญเก็บแต้มความสุข1

ทำบุญเก็บแต้มความสุข1

                                                           

                                                                   นักปราชญ์ทำกุศลอยู่ทุกขณะ

                                                                  ขจัดมลทินของตนออกได้โดยลำดับ

                                                                 เหมือนช่างทองขจัดมลทินของทองออก

                                                                    

                                      บุญกุศลเล็กน้อยค่อยสั่งสม                  ปราชญ์ชื่นชมเป็นนิจจิตสุขี

                           ทุกขณะหมั่นกระทำแต่กรรมดี                        มลทินมีขจัดออกนอกจากตน

                           เหมือนช่างทองทำงานงามวิจิตร                    ค่อยกอปรกิจดีหนอพอเกิดผล

                           กำจัดสิ่งมัวหมองมองหมดมล                        ทองเปล่งล้นเหลืองอร่ามงามจับตา ฯ

 

                                                                                         

                           ที่มา : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

                                     ๑o๘ คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฏก

                                     พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทัตต์                                                   

Tags : เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

view