สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
อารัมภกถา

อารัมภกถา

อารัมภกถา แสดงเหตุแห่งการเกิดขึ้นของพระอภิธรรม ๑. ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ ปณฺฑุกมฺพล นามเก สิลาสเน สนฺนิสินฺโน อาทิจฺโจว ยุคนฺธเร. ๒. จกฺก......

อ่านต่อ
มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ มงคล แปลว่า ทางก้าวหน้า พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องมงคลในทางพระพุทศาสนา ให้พระสงฆ์และประชาชนฟัง เรื่องที่แสดงมีทั้งหมด 38 ข้อ ท......

อ่านต่อ
๙๙ คติธรรมนำสุข

๙๙ คติธรรมนำสุข

๙๙ คติธรรมนำสุข ๑. จงทำดี อย่าหวังสิ่งตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม ๒. จงทำดี ให้มันดี ถึงแม้ผลงานออกมาไม่ดี ก็ถือว่าเราทำดีที่สุด......

อ่านต่อ
view